ระบบกันปลอม หรือ QR Code กันปลอม ให้บริการโดยศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด Scan-Do by QR CODE INNOVATION RESEARCH CENTER